Uw aandeel in Remeker: landfonds

  De bekroonde REMEKER kaas wordt gemaakt op boerderij De Groote Voort in Lunteren. De melk van de Jersey koeien vormt de grondstof voor deze kaas. Om de melk zo goed en zo zuiver mogelijk te krijgen, werken wij nauw samen met de natuur, de koeien en de klanten die onze bedrijfsvoering waarderen.

  De bodem en het beheer daarvan staan aan de basis van het bedrijf. De bodem brengt het gras, de klaver en kruiden voort, en die bepalen immers voor een groot deel de smaak van de kaas.

  U heeft nu de mogelijkheid deel te nemen aan de basis van REMEKER: De REMEKER Landcoöperatie.

  Hoe werkt het?

  U kunt deelnemen door certificaathouder te worden van een of meer certificaten, die uitgegeven worden door de REMEKER Landcoöperatie. Als certificaathouder bent u lid van de REMEKER Landcoöperatie. Met de ingelegde middelen koopt de coöperatie grond rondom de boerderij De Groote Voort. De coöperatie verpacht die grond aan De Groote Voort.

  Bodembeheer

  De grond die de coöperatie koopt, wordt omgeschakeld naar biologische landbouwgrond (Skal gecertificeerd). Daarnaast gaat het bodembeheer op De Groote Voort verder:

  • Zowel dag als nacht, vanaf het voorjaar tot december, lopen de koeien in de wei. De speciaal ontworpen potstal biedt de koeien alle vrijheid om hun natuurlijke ritme te volgen.
  • Door de weidegang vindt natuurlijke bemesting plaats; deze wordt aangevuld met potstalmest, gesteentemeel en een beetje drijfmest.
  • Deze drijfmest wordt bovengronds uitgereden, met een ouderwetse gierkar, om het bodemleven te beschermen. De Groote Voort heeft hiervoor toestemming verworven, omdat de mest stikstofarm is en daardoor milieuvriendelijk.
  • De weiden bevatten een breed palet aan grassen, klaver en kruiden waaruit de koeien zélf kiezen.
  • Er worden geen antibiotica toegepast, wat een zuivere kringloop en gezond bodemleven verzekert.
  • Onze Jersey koeien krijgen mineralensuppletie in de vorm van kruiden, noten en vruchten; deze natuurlijke voeding draagt sterk bij aan de gezondheid van de koeien én bevordert de volledige biologische kringloop op De Groote Voort.

  Het bodembeheer op De Groote Voort leidt tot een stijging van de bodemvruchtbaarheid. De bodem wordt steeds verrijkt door mineralen en organische stof (compostachtig materiaal) – een belangrijk resultaat, daar de bodemvruchtbaarheid wereldwijd gemiddeld juist daalt.

  Investering

  Een certificaat heeft een waarde van €25.000 en is ongeveer gelijk aan de waarde van één derde van een hectare. Het rendement op de certificaten bestaat uit de pacht die wordt opgebracht door De Groote Voort. Dit is 1,5%, vastgelegd door de ledenvergadering van de REMEKER Landcoöperatie.

  Investeren in landbouwgrond is tot nu toe waardevast gebleken, maar rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

  vb-vrijstelling-vergunning-2

  Voor meer informatie zend een e-mail of bel met:

  Ellen Winkel, bestuur
  Maria van Boxtel, bestuur
  Irene van de Voort, pachter
  Jan Dirk van de Voort, pachter