De grond als basis

16 weilanden horen bij De Groote Voort – ruim 50 ha.
De bodem is de basis, het eerste levende organisme op het bedrijf. En dát koesteren wij met hart en ziel.
De bodem is oud en dwingt respect af. Tegelijk zijn wij er verantwoordelijk voor. Als wij investeren in de bodem, door gefermenteerde stalmest te gebruiken in plaats van kunstmest, dan bloeit het bodemleven op (wormen, schimmels en bacteriën) en kunnen we in overvloed oogsten.

Klaver

In de weilanden groeit gras, klaver en kruiden. Klaver is de basis van de biologische landbouw. Omdat ze op een natuurlijke manier stikstof bindt uit de lucht, is kunstmest overbodig en groeit het gras goed.
Een diversiteit aan kruiden is belangrijk voor de mineralenvoorziening van de dieren. Tevens zijn deze kruiden de natuurlijke ‘medicijnen’ voor de koeien, die precies weten welke ze het beste kunnen eten en wanneer.

Grasgevoerd

De voeding van de melkkoeien bepaald voor een belangrijk deel de kleur, smaak en textuur van de melk, de kaas en de Ghee.

Het beste resultaat wordt bereikt als de koe gevoerd wordt met voer dat geheel in de pens wordt afgebroken en niet in de darm.

De melkproductie zal hierdoor dalen, maar de geur en de smaak nemen duidelijk toe.

Vers gras, dat de dieren zelf bij elkaar grazen is het ultieme voer voor de koe en daarvan zien we graag dat de ze daar zoveel mogelijk van opnemen.

Vanaf het weideseizoen in 2018 gaan de koeien vroeg naar buiten  (maart) en in korte tijd (10 dagen) lukt het ze om zonder enige bijvoeding (geen graan, brok en hooi) op 100% gegraasd gras melk te geven. Dit is werkelijk heel bijzonder en wordt slechts bij enkele veestapels in Nederland toegepast en is ook alleen mogelijk als de dieren de juiste bouw hebben (rond). Wij zijn heel blij, dat dit nu mogelijk is en zien de resultaten terug in de kwaliteit van de melk, de kaas en de Ghee. De kaas en de Ghee zijn geler dan ooit door het hoge caroteen gehalte uit het verse gras. De Omega 6 : Omega 3 is zelfs 0,5:1 !