DE FAMILIE VAN DE VOORT

Vanaf ongeveer 1650 wordt de grond van de boerderij beheerd door de familie Van de Voort. Deze grond ligt aan de Postweg, precies waar deze weg de Lunterse Beek kruist. De familienaam ‘Van de Voort’ is ontstaan uit deze kruising, omdat een voort een doorwaadbare plaats in een beek is.

PETER EN JAN DIRK

De huidige boerderij is gebouwd in 1925. In dat jaar bouwde Peter van de Voort de boerderij voor zijn zoon Jan Dirk, die in dat jaar trouwde. Een jaar later werd een zoon geboren, die weer Peter heette. Deze Peter werd de vader van Jan Dirk, de huidige boer op De Groote Voort, die ook weer een zoon heeft die Peter heet. Zijn oudste zoon heeft op zijn beurt de naam Jan Dirk gekregen.

DE GESCHIEDENIS

Voor 1925 verpachtte overgrootvader Peter (1869-1942) het bedrijf. Zijn zoon Jan Dirk (1901-1977) was vooral vergaderboer en besteedde veel werk uit. Zoon Peter (1926-2013) was de eerste die zelf dagelijks ging melken en hij leidde de boerderij door het tijdperk van kunstmest en toenemende mechanisatie. Hij introduceerde de Jersey-koe zowel in Nederland als op het bedrijf – een gouden greep voor de volgende generatie.

De huidige boer Jan Dirk (1957) richtte zich in eerste instantie op efficiëntie door schaalvergroting en hogere productie. Een klein deel van de melk werd vanaf 1985 verwerkt tot Jerseykaas met als naam REMEKER. Vanaf 1991 is het bedrijf biologisch gecertificeerd.

Kort daarna nam Irene (vrouw van Jan Dirk) deel in het bedrijf. Vanaf 2004 worden de dieren niet meer onthoornd en er wordt geheel antibioticavrij gewerkt. Inmiddels zijn zonen Peter (1987) en David (2000) toegetreden tot de maatschap en is Irene vergaderboerin geworden.

De naam REMEKER

Al in de 17e eeuw werd een van de belangrijkste percelen van de boerderij de REMEKER genoemd. Deze naam blijkt uit twee woorden te bestaan: eker en reemEker is een oud woord voor eiken, en reem is – vrij vertaald – omzoomd. Dus een perceel omzoomd met eiken. Dit stuk land is tegenwoordig nog steeds omzoomd door eiken, behalve aan een zijde waar de eikenbomen ooit zijn gerooid.