Disclaimer van de fotograaf

De afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Conceptueel vormgever/foodstylist Willemien van den Broek.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze beelden en vormgeving liggen bij Willemien van den Broek.

© 2016 Willemien van den Broek, all rights reserved